Veelgestelde vragen pand Hennekijnstraat

Heb jij vragen over de ontwikkelingen rondom het pand aan de Hennekijnstraat? Dat begrijpen we. Hieronder vind je een aantal veelgestelde vragen.

Pand Hennekijnstraat

Waarom gaat SKVR Centrum verhuizen?

Dat er groot onderhoud nodig is op de Hennekijnstraat is bij alle gebruikers duidelijk. De veiligheidschecks waren in orde maar er zijn lekkages, het gebouw is niet goed geïsoleerd en de inrichting is duidelijk aan een opfrisbeurt toe. Uit het onderhoudsrapport dat op verzoek van de directie is opgesteld, blijkt dat er noodzakelijk onderhoud en een grootschalige renovatie moeten plaatsvinden. Om het gebouw duurzaam en toekomstbestendig te houden is een bedrag van ruim 2,5 miljoen euro nodig. SKVR beschikt niet over het bedrag voor deze grootschalige renovatie. Ook was er al steeds meer leegstand in het pand, met name overdag. Dit zou een grote investering met publieke middelen, mocht die al mogelijk zijn, niet rechtvaardigen. Tot slot steekt SKVR haar geld liever in actieve cultuurbeoefening met impact voor Rotterdammers. We doen dat in toenemende mate in samenwerking met andere partners in de stad waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en faciliteiten. Mede daarom heeft SKVR besloten het pand in de verkoop te doen en op zoek te gaan naar alternatieve locaties bij partners.  

Hoe is de situatie in het pand nu?

Wij hebben alle periodieke veiligheidscontroles uit laten voeren en die zijn in orde. Aan de stadsverwarming moet groot en kostbaar onderhoud gedaan worden. Daarom willen we voor de winter 2024 het pand uit zijn.

Waar gaat mijn cursus plaatsvinden?

We zoeken naar alternatieve locaties in het centrum. Zodra er iets definitief is hoor je dat van ons via de mail. 

Per wanneer start mijn cursus op een andere locatie?

In de loop van seizoen 23/24 verhuizen de cursussen van de Hennekijnstraat naar diverse andere locaties in en om het centrum. 
Tot de herfstvakantie blijven cursussen op de Hennekijnstraat. 
We informeren cursisten via onze nieuwsbrieven. Zodra een nieuwe locatie voor een cursus bekend is melden we dit ook op de cursuspagina.

Wat is SKVR nu aan het doen om ervoor te zorgen dat de cursussen door kunnen gaan?

Wij zijn met allerlei partijen in gesprek. Daarbij letten wij erop dat de nieuwe locaties over de benodigde faciliteiten beschikken of het goed bereikbaar is en of er ruimte is voor ontmoeting.

Gaat er aanbod wegvallen?

Nee, dat is niet de bedoeling. We proberen voor ons volledige aanbod een nieuwe passende locatie te vinden. 

Wanneer kan ik mij inschrijven voor een nieuwe cursus?

Er verandert niets aan het inschrijfproces. Je schrijft je in via de website.

Kan ik op dezelfde tijd een cursus volgen?

We proberen zoveel mogelijk rekening te houden met bestaande lestijden en zoeken naar locaties waar we zowel overdag als ‘s avonds terechtkunnen.

 

Heb je nog een andere vraag?
Mail naar rotterdamcentrum@skvr.nl. We komen dan zo snel mogelijk bij je terug.