Rugzak vol talent

  • Voor kinderen die opgroeien in moeilijke omstandigheden
  • Talent ontdekken en ontwikkelen
  • Sociale vaardigheden opdoen
  • Ontmoeting met kinderen uit de buurt
IK zie dat de kinderen zelfvertrouwen krijgen.
Nadira
Wijkteam Afrikaanderwijk

Rugzak vol talent

In het project Rugzak Vol Talent kunnen kinderen, die het niet altijd even makkelijk hebben, ontdekken wat hun talenten zijn. In hun dagelijks leven worden deze kinderen vaak aangesproken op wat ze niet kunnen en er wordt te weinig gekeken naar hun kwaliteiten. Met als risico dat ze zich gaan gedragen naar wat hen verwacht wordt en ze in een negatieve spiraal terechtkomen. Rugzak Vol Talent gaat er vanuit dat ieder kind talent heeft en het de kunst is om kinderen dat zelf te laten ontdekken. 
Rugzak vol Talent is bedoeld voor kinderen die doorverwezen worden door wijkteams, scholen of bureau Frontline.

De deelnemende kinderen krijgen 12 kunstlessen op een locatie bij hen in de buurt. Bij het project ligt de focus op de creatieve talenten van de deelnemers. Daarnaast werken ze aan vaardigheden als samenwerken en creativiteit. Bij deze ontdekkingstocht betrekken wij ook de ouders, zodat het talent na de begeleiding gestimuleerd blijft. Zo worden de kinderen met verschillende activiteiten en beroepen in aanraking gebracht en wordt hun kennis over zichzelf, hun talenten én latere beroepsmogelijkheden vergroot.

In het schooljaar 2018-2019 vindt Rugzak vol talent plaats op de volgende locaties:
Op Zuid:
Huis van de Wijk De Focus in de Beverwaard
Huis van de Wijk Het Ravennest in Hillesluis
Huiskamer van de Wijk Slaghekstraat in Bloemhof
Atelier Wolphaert in Charlois
En verder:
Post West in het Nieuwe Westen
Pier 80 in Bospolder
De nieuwe Gaffel in het Oude Westen
De Meidoorn in het Oude Noorden

De volgende lessenserie start half maart 2019.
Wil je een kind aanmelden? Mail dan met projectleider Mart Bechtold m.bechtold@skvr.nl 

Rugzak vol talent wordt dit schooljaar mogelijk gemaakt met steun van Stichting Bon Coeur, het Elise Mathilde Fonds, Stichting G. Ph. Verhagen, Stichting Helpt Jongeren, het Armoedefonds en de gebiedscommissie Delfshaven.
Voor de doorstroom van de kinderen naar ander kunstaanbod werken we samen met het Jeugdfonds Cultuur Rotterdam.

Meer weten of samenwerken?

Wil je meer informatie, een kind aanmelden of met ons samenwerken? Neem dan gerust contact op!
Mart Bechtold 010 2718405 of m.bechtold@skvr.nl