Aanmelden voor schooljaar 2023/2024 mogelijk

Neem nu contact met ons op

Slim Organiseren

Kunstvakdocenten inzetten op jouw school als bijdrage aan de oplossing voor het lerarentekort.

Creatieve pilot van SKVR en KCR

Over de pilot

Heb je plannen om het onderwijs op jouw school anders te organiseren zodat er meer tijd vrijkomt bij de leerkrachten?

Door deelname aan de pilot Slim Organiseren voeg je, voor de periode van een schooljaar, één of meerdere kunstdocenten toe aan je team. Zij verzorgen kunstlessen die aansluiten op de thema’s van de school, en dragen bij aan doelstellingen op het gebied van sociaal emotioneel leren, taal, wereldoriëntatie of burgerschap. 
Onze kunstvakdocenten werken bijvoorbeeld zelfstandig met groepen, zodat leerkrachten vrij gespeeld worden voor andere werkzaamheden. Een andere mogelijkheid is dat ze juist samenwerken met de groepsleerkracht zodat deze tijd heeft om aandacht te geven aan kleinere groepen leerlingen.
Voor welke vorm je kiest, wij zorgen voor meer aandacht en waardevolle lessen van een professional en werken zo samen aan het terugdringen van het lerarentekort. 

We bespreken graag welke inzet het beste past en zoeken naar een goede match met een kunstvakdocent.
 

SKVR en KCR (Kenniscentrum Cultuureducatie Rotterdam) zijn gestart met een creatieve pilot om bij te dragen aan het plan Slim Organiseren, dat gericht is op het oplossen van het lerarentekort, het versterken van het onderwijs en het verbeteren van kansengelijkheid in Rotterdam.

De pilot is onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs van de gemeente Rotterdam. De pilot biedt kunstvakdocenten de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden op het gebied van pedagogiek en didactiek te versterken door deelname aan Level Up, een nascholingsprogramma bij Hogeschool Thomas More.

Contact

Meer weten of geïnteresseerd in deelname? Neem contact op met Lolita. 

Bel 010-2718 305, mail l.freiregomez@skvr.nl
of maak een afspraak