Dans Appetizers

Workshop van 2 uur
MBO pedagogisch medewerker

 
Met Dans Appetizers leren jouw studenten om dans en beweging in te zetten als aanvulling op het programma van hun (toekomstige) werkplek (BSO, kinderdagverblijf, basisschool).

«Terug naar vorige pagina

Dans Appetizers geeft studenten handvatten voor inzetten van beweging en dans als aanvulling op het bestaande programma van hun (toekomstige) werkplek.

Dans Appetizers zijn korte energizers, spelletjes die concentratie verhogen, samenwerkingsopdrachten en snelle dansopdrachten die een nieuw thema aankondigen of afronden. De duur van de oefeningen varieert van 5 tot 15 minuten en bijna iedere oefening is aan te passen aan een thema.

Tijdens de workshop komen ook het organiseren van opdrachten, praktische organisatie en sturing geven aan een spel- of danssituatie aan bod. De workshop bestaat uit korte opdrachten waarbij de studenten vooral veel zelf doen, ondervinden en handvatten krijgen om hun eigen creativiteit aan te boren en sturing te geven. Bij deze workshop wordt een werkboek en tips voor geluidsmateriaal aangeboden.

Tip: Combineer deze workshop met de workshop Muziek Appetizers en Kunst Appetizers.

De studenten maken kennis met basiselementen van dans die inzetbaar zijn in hun toekomstige beroep. Creativiteit, communiceren en samenwerken staan centraal.

Doelgroep: MBO pedagogiek (of dergelijke)
Locatie: bij SKVR of op school
Duur: 2 uur
Kosten: Voor dit product hanteren we het regulier tarief. Dit is een vast uurtarief, zie de tekst ‘over de kosten’ hieronder.  
Groepsgrootte: maximaal 20

Goed om te weten

Over de kosten 

Scholen binnen Rotterdam
Ons uurtarief is € 83,50. Dit is inclusief: voorbereiding, organisatie, materialen en afronding
Bij dit uurtarief gaan we uit van minimaal twee, gelijke en aaneensluitende, workshops of lessen uitgevoerd door dezelfde docent.
Voor ontwikkeling van een programma, wachttijd voor de docent en overige werkzaamheden betaal je extra. 
Neem contact met ons op. We doen je graag een voorstel.


Scholen buiten Rotterdam
Bevindt jouw school zich buiten de gemeente Rotterdam? Helaas kunnen we de komende periode geen nieuwe aanvragen meer aannemen. 
 

Informatie en boekingen

SKVR biedt al jaren structurele cultuureducatie in het onderwijs. Geen school is hetzelfde en dat vraagt om advies op maat. Doen we graag. Samen bepalen we de beste aanpak voor jouw school. 

Bel (010-2718320) of mail (onderwijs@skvr.nl) ons, of gebruik het contactformulier. Laura helpt je verder.