Open atelier

In het Open Atelier kan een ieder naar eigen niveau werken. Het Open Atelier is voor iedereen toegankelijk, voorwaarde is wel dat je zelfstandig kan en wil werken en dat je voldoende ervaring hebt om met de aanwezige materialen om te gaan.

Prijs voor 15 les(sen)

t/m 20 jaar
€ 170,50
21 t/m 24 jaar
€ 172,50
vanaf 25 jaar
€ 176,50
  • Cursus
  • Niveau: Alle niveaus
  • Leeftijd: 18 t/m 99 jaar

Deze cursus kun je op onderstaande locatie(s) en tijd(en) volgen

Donderdag
13:00 - 16:00 uur
01-10-20 t/m 01-07-21
Detlef Greinert
Donderdag
13:00 - 16:00 uur
04-03-21 t/m 24-06-21
Detlef Greinert

In het Open Atelier wordt geen les gegeven. Wel is er ter begeleiding een docent aanwezig, die vanuit ieders persoonlijke creativiteit en vaardigheden raadgevingen doet en technische ondersteuning biedt.